Kabinet za audiologiju

Tonalna audiometrija

Mjerenje vazdušne i koštane provodljivosti:

Ovim ispitivanjem određuje se koliki je stepen i tip nagluvosti. Postoje dvije vrste oštećenja sluha: konduktivna i senzorineuralna kao i kombinacija ove dvije – mješoviti tip.

Konduktivna nagluvost predstavlja gubitak slušne energije u prenosu od bubne opne do unutrašnjeg uva i obično je posledica oboljenja srednjeg uva.

Senzorineuralna nagluvost predstavlja gubitak sluha usled oštećenja slušnih ćelija u kohlei (pužu unutrašnjeg uva).

Ispitivanje vršimo u kabini za audiometriju (tiha komora) na savremenom kliničko – dijagnostičkom aparatu.

Akumetrija – probe sa zvučnim viljuškama

 • Weber test
 • Rinne test
 • Schwabach test

Ovom metodom se ispituje stanje sluha kao i određivanje mjesta oštećenja sluha.

Timpanometrija – test funkcije srednjeg uva

Ovo je objektivna dijagnostička metoda za ispitivanje funkcije srednjeg uva kojom se nedvosmisleno dijagnostifikuju mnoga oboljenja srednjeg uva (kod djece i odraslih) koja se otoskopskim pregledom teško mogu vidjeti.

Ovom dijagnostičkom metodom mjerimo pritisak u šupljini srednjeg uva i pokretljivost bubnih opni.

Timpanometrija se često radi kod djece kako bi se utvrdilo da li iza bubne opne ima sekreta ili ne (sekretorni otitis). Ovo je često oboljenje u dječijem uzrastu i veoma je važno ovu dijagnozu postaviti na vrijeme.

Timpanometrijom se prati i tok liječenja sekretornog otitisa kod medikamentozne terapije ili posle hiruške ugradnje aerizacionih cjevčica.

Kod odraslih se timpanometrijom takođe mogu otkriti različita oboljenja srednjeg uva kao što su otoskleroza (okoštavanje uva). Timanometrijski nalaz ukazuje na slabiju pokretljivost lanca slušnih koščica.

Timpanometrija je korisna i kod hroničnih oboljenja srednjeg uva kao što je timpanoskleroza, kada ožiljne promjene na bubnoj opni i u srednjem uvu onemogućavaju dobro prenošenje zvuka.

Akustički (stapedijalni) refleks /ipsi - kontra/

Timpanometrijom može da se provjerava i akustički refleks. Izostanak ovog refleksa može da ukaže na neka oboljenja poput otoskleroze, kod akustičkog tumora, kod pareze / paralize facijalnog nerva (nerva lica).

Osim ovih testova na našem timpanometru mogu se uraditi i test funkcije eustahijeve tube (ETF) kao i test zamorljivosti slušnog živca.

Otoakustična emisija (OAE)

Otoakustične emisije su tonovi koje proizvodi „puž u uhu“ – kohlea, i ćelije u kohlei. OAE test predstavlja osnovu svakog objektivnog pregleda sluha. Neonatalni skrining (skrining sluha tek rođenih beba), najčešće se vrši upravo mjerenjem otoakustičnih emisija uha kod beba.

Čemu služi OAE test?

Samo uho koje pravilno funkcioniše proizvodi otoakustične emisije. Uho čije oštećenje sluha prevazilazi 25-30 decibela (dB) ne pravi ove veoma tihe zvuke.
OAE testom se utvrđuje pravilnost rada spoljašnjeg i srednjeg uha, kao i kohlee-puža. Ukoliko postoji problem na tom dijelu puta slušanja, OAE će na njega ukazati.
Ipak, za utvrđivanje tačnog praga sluha osobe tj. šta i u kojoj mjeri čuje (frekvence i decibeli) potrebni su dodatni, detaljniji testovi.
Sam OAE test je bezbolan i traje tek nekoliko sekundi – po uhu.

Sastoji se iz:

 1. umetanja sonde sa gumenim vrhom u ušnu školjku djeteta,
 2. propuštanja odgovarajućih zvukova ka uhu (u vidu klikova – TEOAE ili više frekvenci istovremeno – DPOAE) i
 3. mjerenja odgovora uha tj. otoakustičnih emisija.

OAE test se najčešće radi u kombinaciji sa timpanometrijom. Timpanometrijom se provjerava funkcija srednjeg uha. Ako je timpanometrija u redu, a otoakustičnih emisija i dalje nema, dijete se šalje na dalje pretrage (najčešće na BERA test) sa sumnjom na oštećenje sluha.

Objektivna audiometrija (BERA)

BERA (evocirani potencijali moždanog stabla) je objektivna metoda za ispitivanje slušnog živca.

Ovim testom mjerimo prenošenje nervnog impulsa kroz slušni živac od unutrašnjeg uva prema centrima u kori mozga.

Ispitivanje se vrši u zamračenoj, tihoj prostoriji, u ležećem položaju.

Ispitanik mora biti potpuno miran i opušten, a na glavi ima slušalice i sluša zvukove (klikovi) kratkog trajanja u nizu. Iza oba uva i na čelu ima zalijepljene elektrode.

Zvučna stimulacija pobuđuje elektične impulse u slušnom nervu, koji putuju prema mozgu.

Pomoću ovog aparata u mogućnosti smo da izmjerimo brzinu protoka nervnog impulsa kroz slušni živac. Zdrav slušni živac prenosi nervne impulse od kohlee (unutrašnjeg uva) do moždanog stabla nama poznatom brzinom. Ovim ispitivanjem možemo konstatovati da nervni impulsi stižu u produženu moždinu i više centre CNS-a sa zakašnjenjem što ukazuje na oštećenje samog slušnog živca.

BERA se najčešće koristi za:

 • objektivno utvrđivanje praga sluha kod male djece ili odraslih.
 • za utvrđivanje retrokohlearnih lezija (neurinom slušnog živca), degenerativna oboljenja (multipla skleroza) kao i dijagnostiku lezija moždanog stabla.

Ova metoda ispitivanja je apsolutno bezopasna i bezbolna.

Slušna protetika

Vršimo određivanje i ordiniranje najsavremenijih digitalnih slušnih aparata nove generacije.

Izradu kanalnih i intrakanalnih (“nevidljivih”) slušnih aparata, kao i individualnih slušnih oliva radimo u savremenoj 3D tehnologiji.

Vršimo kompjutersko podešavanje svih tipova i vrsti digitalnih slušnih aparata prema audiogramu pacjenata.


U kabinetu za audiologiju radi dipl. defektolog – surdoaudiolog Dejan Pejović usko specijalizovan za ovu oblast sa iskustvom od preko 20 godina na audiološkom odsjeku KCCG.

Kontaktiraj nas

Ul. 8. marta, lamela 105
Podgorica
Crna Gora
 • Telefon 1: +382 20 22 66 22
 • Telefon 2: +382 20 22 66 11
 • Mob. telefon: +382 69 055 455
 • Email:
Pronađi nas na mapi

Poslednje aktuelnosti

 • pon
  nov
  14
  2016

  Zaštita od buke i vode

  Poznato je da dugotrajna ili jaka buka neminovno dovodi do trajnog oštećenja slušnog živca koje najć...
 • ned
  nov
  13
  2016

  Slušna protetika

  Oko 80% ljudi sa slušnim problemima imaju oštećenja na oba uha i susreću se sa mnoštvom problema u s...

Facebook

Izrada sajta: Codepixel